Lyfthjälpmedel effektiviserar industriarbete

I Sverige finns det lag på att det ska finnas lyfthjälpmedel på arbetsplatser där det förekommer tunga lyft och medlet är sannerligen en nödvändighet för att personal ska kunna klara det arbete som förekommer inom industri. Utöver att lyfthjälpmedel förhindrar att skador uppkommer på personal effektiviseras samtidigt arbetet. Eftersom att alla arbetsplatser och industrier ser olika ut och har olika specifika behov sätts stor press på utvecklare att skapa ett lyfthjälpmedel som besitter flera funktioner. Det optimala lyfthjälpmedlet är det som är framtaget med hänsyn till ergonomi och användarvänlighet. Idag finns det flera bra verktyg på marknaden som möter de varierande behov som förekommer på arbetsplatser. Exempel på lyfthjälpmedel som passar gods som ska förflyttas är:

  • Vid transport kan truckar, gaffelvagnar och andra vagnar underlätta arbetet.
  • Ett annat sätt som gynnar effektivt arbete är att använda traverser, svängkranar och telfrar med olika lyftverktyg och fästanordningar.
  • Vid lyft av lättare gods med en plan yta är vakuumlyft ett bra lyftverktyg.

Det ska vara lätt att göra rätt och att använda lyfthjälpmedel ska för den skull inte upplevas som opraktiskt och svårt. När ett lyfthjälpmedel väl är på plats är det därför lämpligt att planera in ett utbildningstillfälle för personalen. Det kan även vara en god idé att placera en lathund intill hjälpmedlet.  

De flesta vet att man ska undvika tunga lyft, ändå förekommer det att personal utsätter sig för det. Att underskatta lyft är en oklok handling. Även om det “bara” är ett manuellt lyft som personal utsätter sig för per dag kan det på sikt generera i  belastningsskador. En lokal bör sålunda vara utformat på ett sätt där tunga lyft inte riskeras att utföras och där lyftverktyget är lättillgängligt och kommer till användning.

Att ha bra hjälpmedel på en arbetsplats skonar inte enbart personalens kroppar utan genererar även till god produktivitet. Lyft görs med enkelhet vilket leder till ett bra produktionsflöde.