Vi reder ut skillnaden mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad

Vad är egentligen skillnaden mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad? Det är en högst relevant fråga! När man kollar på olika typer av entreprenad så brukar man kolla på tre olika typer av upphandlingsformer. Det finns delad entreprenad, samordnad generalentreprenad och totalentreprenad.

totalentreprenad
För att särskilja begreppen mellan varandra brukar man räkna delad entreprenad och samordnande generalentreprenad tillsammans som utförandeentreprenad. Däremot är totalentreprenad något som brukar stå för sig självt. Enkelt beskrivet så handlar det om att totalentreprenörer brukar ta på sig hela uppdraget från projektering till färdigställt projekt. Utförandeentreprenörer brukar ofta be om en färdig projektering för att sedan svara för utförandet av projektet.

På så sätt är det oftast mycket bättre att anställa ett företag som sysslar med totalentreprenad då du som beställare endast behöver ha kontakt med huvudentreprenören. Huvudentreprenören i sin tur har hand om alla kontakter, till exempel med VVS-installatörer, elektriker och dylikt.

Vad är skillnaden på ansvar mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad?

När ett projekt ska starta är det primärt byggherren för projektet som väljer entreprenad- och upphandlingsform och hör sedan av sig till ett byggföretag, oavsett om det är totalentreprenad eller generalentreprenad. När detta är bestämt så sluts oftast ett avtal mellan den som är beställare (byggherren/fastighetsägaren) och entreprenören. Detta avtal kallas för entreprenadkontrakt.

Det vi ska behandla nu är det olika typer av ansvar som de olika entreprenörerna har i ett projekt.

Exempel A.

I exemplet har vi en byggherre som vill bygga ett stort åttavåningshus i Göteborg och går därför till en totalentreprenör i området för att sluta ett avtal. Byggherren (B) träffar Totalentreprenören (T) och sluter upp ett avtal.

Totalentreprenören (T) har hela tiden ansvar för projektet gentemot Byggherren (B) och alla underentreprenörer, konstruktörer och liknande har (T) som sin beställare och således ingen kontakt med (B)

Exempel B.

Däremot, om (B) hade gått till en Utförandeentreprenör (U) hade han fått vara redo med ritningar och andra relevanta handlingar. (B) har även ansvar för att samordna med både konsulter och arkitekter i uppdraget.

(U) har dock hela tiden samma ansvar som ansvar för själva bygget som Totalentreprenören.

Om du vill läsa mer om vad skillnaden är juridiskt eller har andra frågor gällande juridiken kring de olika avtal finns information här.