Vad är ecigg?

Tanken med ecigg är att efterlikna känslan och utseendet hos vanliga tobakscigaretter, samtidigt som produkten undviker de skadliga effekterna som uppstår vid förbränning av tobak. Istället består en elektronisk cigarett av tre huvudsakliga delar: en atomizer (förångare), ett batteri och en patron (tank) som innehåller en slags nikotinvätska som kallas ”ejuice” eller ”e-liquid”. Vätskan kan ha olika styrka på nikotinet och kan till och med vara nikotinfri. Kortfattat fungerar en ecigg genom att batteriet driver förångaren som förvandlar vätskan till ånga. Det är den ångan som inandas av användaren och ger både smak och nikotin.

Vad är fördelarna med ecigg?

Många rökare uppskattar beröringskänslan när de använder cigaretter och känslan i lungorna när de tar ett bloss. Det råder dock ingen tvekan om att tobaksrökning har långsiktigt skadliga effekter på människokroppen. När tobak förbränns uppstår tjära, kolmonoxid och en rad skadliga kemikalier som sedan andas in. Risken att drabbas av lungcancer ökar och hälsan i övrigt tar också stryk av tobaksrökning. Med ecigg har man tagit ett steg bort från dessa negativa effekter.

Den som använder ecigg kan få samma känsla som när de röker vanliga cigaretter, men utan att andas in den skadliga röken från tobaksförbränning och utan att behöva utsätta omgivningen för passiv rökning. Vätskan som ecigg laddas med kan fortfarande ge användaren den önskade nikotinkicken och rent psykologiskt känns det fortfarande som att röka. De flesta tobaksrökare som ger elektroniska cigaretter chansen blir positivt överraskade.

Olika smaker och tillbehör

En hel industri har vuxit fram kring ecigg och idag finns det massor av olika produkter att välja på, både för nybörjare och för mer avancerade användare. Du kan variera valet av nikotinvätska (ejuice) för att få olika smaker. Givetvis kan du också variera nikotinstyrkan eller välja att röka ecigg nikotinfritt. Batterierna är återladdningsbara och brukar klara hundratals laddningar, men till sist måste de bytas ut. Förångaren brukar också behöva bytas ut med jämna mellanrum.